(0)
2 czerwca 2023

Człowiek utkany z potrzeb…

Człowiek jest istotą utkaną z wielu potrzeb, które dochodzą do głosu od początku jego życia. Rodzi się jako owoc intymnej relacji, jest bezbronny, potrzebuje nieustannej opieki i właśnie w relacjach wzrasta i rozwija się. Lista potrzeb jednostki ludzkiej jest wręcz niewyczerpana, począwszy od tych fizycznych (pożywienie, mieszkanie) i psychicznych, aż po duchowe. Potrzeby bezpieczeństwa, szacunku, miłości i akceptacji, należą do najważniejszych, jednak oprócz nich jest jeszcze wiele innych. Pragnienie spokoju, harmonii, radości, wypoczynku, sensu, rozwoju, prywatności, towarzystwa, wsparcia, bliskości, to tylko niektóre z istotniejszych. Budowanie relacji z innymi ludźmi jest obszarem, na którym wiele z naszych potrzeb zostaje zaspokojonych. Dramatyczne jest jednak to, że na tej płaszczyźnie możemy także doświadczać bolesnych zranień ze strony bliskich, szczególnie jeśli cierpią oni na dysfunkcje psychiczne. W niektórych przypadkach zamiast miłości i akceptacji (ze strony męża, żony, rodzica), doświadczamy chłodu i odrzucenia, jesteśmy traktowani bez szacunku, z pogardą, nasze słowa i decyzje są ośmieszane, nasze kompetencje podważane. W takich sytuacjach nie tylko nie doświadczamy zaspokojenia niezwykle istotnych dla nas potrzeb, lecz po prostu jesteśmy niszczeni.

Relacja z toksyczną osobą jest jak potężna dawka trucizny wsączana w nasze serce każdego dnia, podcina skrzydła, odbiera wszelką chęć do życia, deformuje. Zamiast rozkwitać, doświadczać wsparcia i akceptacji, w relacji z osobą toksyczną jesteśmy systematycznie i metodycznie deptani. Osoba toksyczna nigdy nie poczuwa się do winy, wręcz przeciwnie, zawsze jest przekonana, że to jej dzieje się krzywda. Nawet gdy toksyk stosuje przemoc (fizyczną, psychiczną czy ekonomiczną) wina (w jego mniemaniu) nie leży po jego stronie, lecz po stronie osoby maltretowanej.

Jeśli osoba toksyczna nie dostrzega swoich zaburzeń, nie uznaje potrzeby terapii i nie chce pracować nad sobą, warto podjąć działania w celu uwolnienia się od niej.

Nie pozwól sobie wmówić, że jesteś nikim! Pamiętaj jesteś osobą ważną, wartościową i godną szacunku, nie zasługujesz na poniżanie twojej godności. Zadbaj o swoje zasoby.