(0)
25 sierpnia 2023

Nawyki i pułapki

Od najmłodszych lat kształtują nas wzorce pochodzące z otoczenia. Zachowania rodziców, dziadków czy rówieśników wywarły na nas głębszy wpływ niż ich przekaz werbalny. Niektóre powtarzające się schematy zachowań przyswoiliśmy automatycznie, innych po prostu nas nauczono. Właśnie w ten sposób ukształtowały się nasze nawyki, czyli skłonności do „sprawniejszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności”.

Nawyki związane z pozytywną i mądrą dyscypliną praktykowaną w domu rodzinnym, pomagają w codziennym funkcjonowaniu. Działają nawet wtedy, gdy mamy zły dzień (nawyk punktualności), ułatwiają podejmowanie decyzji (nawyk sprawdzania trasy przed wyruszeniem w podróż), porządkują życie (nawyk ścielenia łóżka czy mądrego planowania czasu).

Niestety istnieje także wiele negatywnych przyzwyczajeń, które dezorganizują życie i działają destrukcyjnie na każdy rodzaj relacji. Złe nawyki, przyswojone w ciągu życia, są jak pułapki – tkwimy w nich nie mogąc się wyzwolić i wciągamy w nie najbliższych. Zamiast porządku wprowadzają chaos i nieporozumienia, sprawiają, że tracimy cenny czas na zadawanie ciosów lub odpieranie ataków. Warto wymienić choćby niektóre:

– wyliczanie, kto ile zrobił w związku – tzw. pułapka sprawiedliwości,

– przemilczanie tego, co boli, unikanie szczerych rozmów w imię pozornego spokoju,

– narzekanie i krytykowanie tego, co zrobił mąż/żona,

– publiczne wypominanie sobie win przez małżonków,

– podsycanie poczucia krzywdy, porównywanie siebie do innych, zazdrość,

– podejrzliwość, szukanie winnych, doszukiwanie się w najbliższych, że robią nam na złość,

– samodzielne decydowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów życia rodzinnego,

– niewdzięczność, traktowanie tego, co bliscy robią dla mnie jako czegoś, co mi się należy,

– złośliwe żarty, poniżanie, kpiny z najbliższych

– bycie niechlujnym, zostawianie po sobie bałaganu, brak dbałości o estetyczny wygląd,

Warto uświadamiać sobie jakim nawykom ulegamy i podejmować pracę, nad wykorzenianiem złych przyzwyczajeń. Należy jednak pamiętać o tym, by podejmować obserwację własnych zachowań i pracę nad samym sobą, a nie próbować zmieniać męża czy żonę.