(0)

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego prowadzonego na stronach www.uwierzmilosci.pl i www.bozegranie.pl i zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem internetowym Boże Granie jest Fundacja Uwierz Miłości z siedzibą w Witoni przy ulicy Głównej 27,
  KRS: 0000825959, NIP: 5070096427.
 2. Sklep internetowy Boże Granie stanowi integralną część Fundacji Uwierz Miłości i prowadzi sprzedaż płyt CD i innych artykułów przedstawionych na witrynie bozegranie.pl
 3. Sklep przyjmuje zamówienia z terenu Polski oraz z zagranicy.

Zamówienie

 1. Sklep internetowy Boże Granie przyjmuje zamówienia składane poprzez formularz zamówienia elektronicznego na stronie www.bozegranie.pl
 2. Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie bozegranie.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie w ustawieniach wymaganych, prawidłowych danych. Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienia w ciągu kilku minut od momentu złożenia zamówienia.
 4. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
 3. Do każdego zamówienia, po skompletowaniu towaru, wystawiany jest odpowiedni dokument zakupu, paragon lub faktura. Faktura jest wystawiana na życzenie Klienta, który wypełnia wówczas pole NIP.
 4. Klient ma prawo wyboru formy płatności. W przypadku dostawy towaru na terytorium Polski Klient może uregulować należność przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym), przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą w systemie firmy PayU lub

przelewem na konto:

PKO BP SA 08 1020 3440 0000 7102 0257 6643

 1. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00- 16.00.
 2. Zamówienia płatne przelewem elektronicznym oraz kartą płatniczą są przekazywane do realizacji do 48h. Zamówienia płatne przelewem/przekazem są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Fundacji Uwierz Miłości, albo po otrzymaniu pocztą elektroniczną dokumentu potwierdzenia przelewu/przekazu.
 3. W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem/przekazem, a nie ureguluje należności w ciągu 14 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 4. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów sklep może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostanie ona odesłana na podane przez Klienta konto.

Czas realizacji i koszty wysyłki

 1. Na terytorium Polski zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia złożonego do godz. 12.00 z dostawą na terytorium Polski wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.
 3. Odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (nr tel. 519337875)
 4. Klient ponosi koszty dostawy towaru na terytorium Polski w kwocie zależnej od wartości zamówienia liczonej po uwzględnieniu rabatu, formy płatności i sposobu wysyłki:
POLSKA cennik wysyłki Koszt
kwota zamówienia do 200 zł od 200 zł
Poczta Polska (List polecony – 1 szt CD) 9 zł 9,00 zł
Poczta Polska (Paczka – 2 i więcej sztuk CD) 16 zł 16,00 zł
Pobranie ( realizowane zawsze z Paczką, nawet przy 1 szt. CD) +5 zł +5,00 zł
odbiór osobisty 0,00 zł

Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawodo odstąpienia od umowy zawartej na odległośćbez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.
 2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Internetowy Boże Granie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy Boże Granie zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy Boże Granie) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep Internetowy Boże Granie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Fundacja Uwierz Miłości
  ul. Główna 27
  99-335 Witonia
 8. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.
 9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.
 10. Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.
 11. Sklep rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.
 12. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.
 13. Towar reklamowany należy odsyłać na adres: Fundacja Uwierz Miłości
  ul. Główna 27
  99-335 Witonia z dopiskiem „reklamacja”.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy Boże Granie jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).
 2. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 26 marca 2020 roku.

Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Fundacja Uwierz Miłości z siedzibą w Witoni przy ulicy Głównej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000825959, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5070096427,

REGON:385408027. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 1. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter, osób zapisanych do formularza kontaktowego i innych formularzy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
   • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się do formularza kontaktowego,
   • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się do innych formularzy
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: fundacja@uwierzmilosci.pl
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1. Witryny uwierzmilosci.pl i bozegranie.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Fundacji Uwierz Miłości w celu optymalizacji działań.
 2. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.