(0)
1 września 2023

W drodze do lepszego „ja”

Pochodzimy z różnych rodzin i środowisk, które pozostawiły w nas ślady swoich oddziaływań. Jedni otrzymali w pakiecie wychowawczym więcej – miłości, zdrowych zasad, dobrych nawyków. Inni z kolei odziedziczyli po przodkach nieco uboższe wyposażenie, mniej miłości, więcej trudnych doświadczeń i złych nawyków. Całe to dziedzictwo wnosimy potem do naszych małżeństw i rodzin.

Warto pamiętać, że nasi rodzice i dziadkowie żyli w czasach naznaczonych traumatycznymi doświadczeniami i musieli radzić sobie bez wsparcia terapeutów. Nawet jeśli nie umieli okazać nam miłości i wsparcia, warto im przebaczyć. Przebaczenie bowiem niesie wiele pozytywnych skutków, nie tylko na poziomie duchowym czy psychicznym, lecz także cielesnym.

Nie wszystkie złe nawyki, którym ulegamy, wymagają pomocy terapeutycznej, wiele z nich możemy przepracować sami. Wychowanie (lepsze lub gorsze), które otrzymaliśmy w domu rodzinnym, wymaga bowiem kontynuacji, jaką jest samowychowanie. Wychowywanie samego siebie, to zadanie na całe życie, które polega na pracy sobą.

Nawet jeśli doświadczyliśmy trudnej przeszłości, nasz los nie jest zdeterminowany. Jesteśmy przecież „kowalami własnego losu”, nie tylko przez dokonywane wybory, lecz także wysiłek wkładany w to, by stawać się najlepszą wersją samego siebie.

Każdy z nas jest bowiem jak niedokończone dzieło sztuki, szkic, który wymaga dopracowania. Od naszego wysiłku zależy jak ten szkic będzie wyglądał – zachwycał czy straszył.

Gdy usprawiedliwiamy swoje błędy mówiąc „taki już jestem”, „taki mam charakter”, to zamykamy sobie drogę do rozwoju, pójścia dalej, satysfakcjonujących relacji, pokoju serca, szczęśliwszego życia.

Warto pamiętać, że wszelkie trwałe zmiany następują powoli i idzie się do nich małymi kroczkami. Jeśli zauważasz w sobie złe nawyki czy wady, na początek zajmij się jedną. Spóźniałeś się – choć jeden raz bądź na czas, wciąż narzekasz – spróbuj choć raz na dzień okazać wdzięczność, lubisz złośliwe żarty – powiedz komuś coś miłego.

Nie poddawaj się, wybaczaj sobie, gdy coś się nie uda i zaczynaj od nowa.